TJÄNSTER|PROJEKTLEDNING

Som kund arbetar du alltid med en projektledare som följer dig genom hela processen – från idé till genomförande. Alla våra projektledare har branscherfarenhet och specialistkompetens inom olika områden. Till stöd har alla projekt tillgång till specialister inom våra olika affärsområden