SE | ENG

Visualisering

I nästan alla projekt vi gör tar vi fram någon form av visualisering. Det kan vara en handskiss från en av våra scenografer, en konstruktionsritning/CAD från snickeriet eller en fotorealistisk 3D-rendering med integrerad video och ljuskörning. Oavsett ambitionsnivå eller typ så är visualiseringar ett otroligt viktigt verktyg för oss i vårt dagliga arbete.
"Vi visualiserar nästan alltid våra lösningar. 3D-skisser och planritningar, CAD och sprängskisser, 3D-animationer, rörlig grafik och filmproduktion. Vi visualiserar det vi tänker och bygger det vi ritar"
En visualisering, ritning eller skiss skapar en gemensam målbild och underlättar samarbetet både mellan dig som kund och oss som leverantör men även för vårt interna samarbete mellan våra olika avdelningar.

3D-Skisser och ritningar är något vi alltid har lagt mycket fokus på och som vi ofta får höra är mycket uppskattat av våra kunder. Inte minst för att vi dessutom levererar en produkt som ser exakt ut som det vi skissade!

Referensvideo visualisering:

Visualisering för olika tillfällen

Här följer några exempel på tillfällen där man kan använda sig av visualisering:

Skapa en gemensam målbild med en renderad 3D-modell

En fotorealistisk 3D-rendering av hur ditt projekt kommer att se ut är ett mycket bra verktyg i arbetet innan genomförande. Med en eller flera renderade bilder som referens blir det enkelt att bolla idéer och se vad som funkar eller inte i möten med dem som är involverade i ditt projekt.

En rendering blir också ett sorts facit om hur slutresultatet ska bli och ger en gemensam målbild för hela teamet. Alla kan enkelt se din vision utan utrymme för egna tolkningar och missförstånd.

Säkerställande av utrymmen och storlekar med en planritning

Låt oss ta fram en måttsatt, skalenlig planritning i 2D med både scenproduktion, catering, bordsplacering och lokalens behov på samma ritning. Vi ser till att allting ryms på ett bra sätt och tar hänsyn till utrymningsvägar och brandföreskrifter.

Upplev eventet i förväg med en spektakulär 3D-åkning

När vi väl modellerat ett event eller en lösning i ett av våra 3D-program kan vi dessutom göra kameraåkningar och rendera ut animationsfilmer där kameran glider igenom hela eventet så som besökaren kommer att uppleva det på plats. Det här är mycket uppskattat av våra kunder och används flitigt när eventlösningar ska presenteras för slutkunder eller andra beslutsfattare.

Vårt erbjudande inom visualisering

Här följer några exempel på de tjänster vi erbjuder inom visualisering.

3D-Modellering

Vi gör alla sorters 3D-modeller. Lokaler, scenlösningar, miljöer och specifika objekt. Vi använder oss av en mängd olika mjukvaror för olika situationer. Några vanligt förekommande är Cinema 4D, Vectorworks, Depence2, Lumion och WYSIWYG.

Planritningar

Vi tar fram skalenliga toppvyer / planskisser för event, möten och expo. Vi har god erfarenhet av att rita in catering, dukningar, brandgångar osv. Låt oss samla allas utrymmesbehov på samma ritning för att undvika missförstånd under genomförandet!

Konstruktionsritningar

Precis som en planritning och en renderad 3D-modell är avgörande för en gemensam målbild, så är konstruktionsritningarna A och O när vi producerar saker i vårt snickeri eller printverkstad. Med måttsatta k-ritningar med millimeterprecision ser vi till att alla är överens och att allas behov är mötta innan vi startar produktionen.
Referensbilder
Såhär kan det se ut när vi gör visualisering:
Mässgolvet på Dustins virtuella mässa i samband med lanseringen av Dustin Benelux
Mässgolvet på Dustins virtuella mässa i samband med lanseringen av Dustin Benelux
Virtuell mässmonter till HP på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till HP på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Dustins koncept Work Anywhere på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Dustins koncept Work Anywhere på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Dustins koncept Intrastructure & Network på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Dustins koncept Intrastructure & Network på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Lenovo på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021
Virtuell mässmonter till Lenovo på Dustins digitala mässa Dustin Connected 2021