SE | ENG

Vi är en helhetsleverantör av teknik och design till möten

EDGE Design & Technology

EDGE Design & Technology är en helhetsleverantör av design och teknik till möten, event och expo. Vi designar, projektleder och levererar över 300 event och aktiveringar varje år, både digitala och fysiska. Under våra verksamma år har vi skapat tusentals miljöer och scener för möten till olika typer av event och företagsevenemang.

Edge grundades 2012 och är en av Sveriges största leverantörer av teknik och design till mötesindustrin. Vi är 40 heltidsanställda och har ett stort nätverk av frilansande specialister som vi anlitar till olika projekt. Vi blir ofta anlitade för att ta fram lösningar till t ex: företagsevent, chefsmöten, mässmontrar, jubileum, hybridevent och aktiveringar av varumärken på evenemang och festivaler.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda avancerade tekniska lösningar tillsammans med design och scenografi som en helhet. Du som kund får en kontaktyta hos oss som koordinerar hela vår leverans från idé till genomförande. Vår projektledare ser till att krutet läggs på just de element som är viktiga för dig och ditt arrangemang. Genom löpande kontakt under projektet har du hela tiden total kontroll på process och budget.

Internt jobbar projektledaren med ett team av experter som var och en har lång erfarenhet och spjutspetskompetens på sitt respektive område. Projektledaren ser till att din vision och dina önskemål blir förverkligade i en lösning som både är tekniskt kompetent, driftsäker och paketerad i en snygg inramning. Det är vad vi kallar för EDGE Design & Technology.

Fördelar med oss som helhetsleverantör

Genom att låta oss ta hand om helheten för eventproduktionen får du en kontaktyta för samtliga delar av teknik och design medan du i stället kan fokusera på de andra delarna av eventet som är nog så viktiga.

Oerfarna köpare kan lugnt och tryggt förlita sig på att vi ser till att alla bitarna kommer på plats samtidigt som vi håller noga koll på budget och tidsplan.

Erfarna köpare kan genom att slippa hantera flera olika leverantörer av ljud, ljus, scen, bild och design istället lägga energin på att skapa ännu bättre upplevelser för sina besökare, medan vi sköter det praktiska.

Gemensam målbild

Vi ser till att alla som är involverade i projektet har en tydlig gemensam målbild genom tydliga skisser, 3d-bilder och konstruktionsritningar. Vi har också löpande dialog mellan avdelningarna under projektets gång och vår projektledare ser till att alla är införstådda i nuvarande status.

Synkronisering

Genom att äga hela lösningen från ax till limpa ser vi till att allting stämmer. Vi ser till att det digitala materialet som produceras av vår grafiska avdelning har rätt pixelmått för den skärmlösning som bildavdelningen levererar. Bygger vi fin dekor ser vi till att ljusavdelningen belyser den så att den kommer till sin rätt och gör sig bra i bild.

Tidsplanering

När vi kommer till byggnation, genomförande och avetablering tar vi fram en detaljerad tidsplan för när varje avdelning ska leverera sina respektive delar. Detta gör att du slipper bli debiterad för onödig väntetid för att en arbetsgrupp hindrade en annan från att utföra sin uppgift.

Hållbarare logistik

Eftersom all utrustning och material skickas tillsammans från samma lager kan vi hålla ner antalet transporter och på så sätt skapa en hållbarare logistiklösning samt minska vårt CO2-avtryck. Det finns också ekonomiska vinningar i det här då vi ofta bara behöver ca 40% av alla de transporter som hade gått åt om man i stället hade valt att köpa våra tjänster från separata leverantörer.

Budget

Budgetarbetet är kanske den viktigaste fördelen med att använda oss som helhetsleverantör. Vi behandlar din budget som en helhet och kan i samförstånd med dig lägga krutet där det behövs i stället för jämnt fördelat över discipliner. Eftersom vi är ett företag behöver vi inte heller bevaka interna vinstintressen mellan olika avdelningar. För oss spelar det ingen roll om vi väljer en stor LED-skärm eller ett bra ljudsystem. Vi ser till att ekonomin läggs där den behövs för ditt event och vi ser till att din budget hålls.

En kontaktyta

Oavsett om ditt projekt engagerar en eller alla våra avdelningar så kommer en projektledare från oss hålla i projektet och koordinera hela vår leverans, från idé till genomförande. Projektledaren går igenom din vision och dina förväntningar med dig och sammanställer sedan informationen till ett internt möte hos oss. Tillsammans med en grupp av designers och tekniska kompetenser tar projektledaren sen fram en lösning som möter dina krav och din budget samt håller löpande dialog med dig om process och status.

Våra tjänster - Vi är med från idé till genomförande

Här är alla tjänster som vi tar hand om när du låter oss vara helhetsleverantör för din eventproduktion.

Projektledning av eventproduktion

Våra erfarna projektledare koordinerar hela vår leverans. Från idé till genomförande. Du som kund får en kontaktyta genom hela processen och full kontroll på ekonomi och status.

Visualisering, 3D-skisser och konstruktionsritningar

Våra grafiker tar fram visualiseringar för ditt event med 3D-skisser, planskisser och konstruktionsritningar. Detta skapar en gemensam målbild av din vision så att alla har full förståelse för vad slutprodukten ska bli långt innan första byggnationen sker.

Produktion av grafiskt material och film inför event

Grafikavdelningen producerar grafiskt material för digitala event, LED-skärmar och print. Låt oss paketera din sändning i professionellt producerade vinjetter, bumprar och namnskyltar.

Tekniska lösningar för event, expo och möten med ljud, ljus och bild

Våra tekniska avdelningar har den senaste utrustningen och erfarna tekniker för all typ av eventteknik. Vi levererar allt inom ljud, ljus och bild för möten, event, expo, konsert och digitala event.

Design med dekor, snickeri och print

Tillsammans utgör dekoravdelningen, grafikavdelningen, snickeriet och printverkstaden de vi kallar för design. Med denna unika sammansättning av professioner för eventproduktion paketerar vi våra tekniska lösningar i digitala och fysiska scenografier och miljöer som rimmar med varumärken och grafiska identiteter. Vi producerar också specialbyggda scenografier och möbler på beställning.

Logistik & transport

Logistikavdelningen ser till att all vår utrustning kommer till och från våra etableringar. Eftersom vi levererar alla delar av en eventproduktion kan vi samköra transporter och på så sätt skapa hållbara logistiklösningar och minimera vår miljöpåverkan.

Post-produktion, bearbetning av inspelat material och produktion av eventfilm

Efter ett färdigt event eller ett genomförande tar vi hand om det inspelade kameramaterialet och redigerar detta till färdiga videoklipp eller filmer som du snabbt och enkelt kan distribuera till din målgrupp utan att behöva blanda in en extern leverantör.

Våra lösningar - Vi designar och bygger allt inom event, expo och broadcast.

Event

Ett event kan vara många saker. Det kan vara en konferens, en leverantörsmässa eller en galakväll med Awards. Eller varför inte en kombination av alla tre? Vi är vana att ta fram helhetslösningar med design och teknik till alla sorters företagsevenemang och event. Vi jobbar i tält, stadshus, mässor och arenor. Vi gör också en hel del uppdrag ute hos kunder i deras egna lokaler.

Expo och installation

EDGE designar, projektleder och bygger det mesta inom mässa och expo. Det kan vara en mässmonter eller hela mässan. Ofta gör vi leverantörsmässor eller minimässor i samband med ett annat event men vi gör också helt fristående mässor och mässmontrar. Vi hjälper till med planering och design av mässlayouter, infrastruktur för ström och nätverk samt ägandeskap och branding från huvudsponsor och avsändare.

Vår unika uppsättning av avdelningar och kompetenser ger oss också mycket bra förutsättningar för att bygga olika typer av installationer och specialinredningar. Det kan vara permanenta byggnationer, pop-up butiker, aktiveringar eller temporära specialinredningar för event. Vi bygger integrerade lösningar med smart design och innovativ teknik. Vårt snickeri producerar specialbyggd inredning och möbler och våra tekniska avdelningar installerar teknik som skapar mervärde utan att bli ett onödigt blickfång.

Broadcast

Livestreaming och lösningar för digitala event har alltid varit en stor del av vår verksamhet och den blir hela tiden större. Alla våra avdelningar har stor vana av digitala möten och har god kännedom i skillnaderna mellan fysiska möten, hybridevent och helt digitala produktioner. Som en del i vårt utbud för digitala möten erbjuder vi studios, digitala plattformar för streaming och interaktivitet samt lösningar för virtuella mässor.

Våra leveranser

Leverans av design och teknik till Absolut Vodka konferens i Paris
Leverans av design och teknik till Absolut Vodka konferens i Paris
Leverans av design och teknik till chefsmöte för AFRY på Quality Hotel Friends
Leverans av design och teknik till chefsmöte för AFRY på Quality Hotel Friends
Leverans av design och teknik till chefsmöte för Coor på Yasuragi
Leverans av design och teknik till chefsmöte för Coor på Yasuragi
Leverans av design och teknik till Dustins monter på Dustin Expo i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till Dustins monter på Dustin Expo i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till konferens och medarbetarfest för Dustin i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till konferens och medarbetarfest för Dustin i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till Expressens Partiledardebatt 2022 på Quality Hotel Friends
Leverans av design och teknik till Expressens Partiledardebatt 2022 på Quality Hotel Friends
Leverans av design och teknik till Goldwell Global Zoom event i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till Goldwell Global Zoom event i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till konferens och medarbetarfest för ICA i Globen / Avicii Arena
Leverans av design och teknik till konferens och medarbetarfest för ICA i Globen / Avicii Arena
Leverans av design, teknik och fasadprojicering till event för Netlight i Blå Hallen på Stadshuset
Leverans av design, teknik och fasadprojicering till event för Netlight i Blå Hallen på Stadshuset
Leverans av design och teknik till Nobel Week Dialogue på Stockholm Waterfront
Leverans av design och teknik till Nobel Week Dialogue på Stockholm Waterfront
Byggnation av studio för digitala event på Quality Hotel Friends
Byggnation av studio för digitala event på Quality Hotel Friends
Leverans av design och teknik till medarbetarfest för Tele2 på Tele2 Arena
Leverans av design och teknik till medarbetarfest för Tele2 på Tele2 Arena