SE | ENG

Vi är en One-Stop-Shop med allt inom eventproduktion

Våra tjänster

Vår affärsidé är att erbjuda teknik och design som en helhet för möten, event och expo. Vi är en One-Stop-Shop med allt du behöver inom eventproduktion.

Teknik

Vi levererar kompetenta och driftsäkra tekniska lösningar till alla sorters projekt inom möten, event och expo. Det kan vara en stor LED-skärm, ett ljudsystem för en konsert, en ljussättning av en mässmonter eller en kameraproduktion.

Bildteknik

Bild är nästan alltid en vital del i moderna produktioner. Vår bildavdelning inkluderar olika typer av skärmar för att visa budskap, kameror för att filma innehåll och styrsystem för att visa rätt material på rätt skärm och kanal vid rätt tillfälle. Med kompetent personal och rätt utrustning för varje tillfälle levererar vi bildlösningar till alla olika sorters projekt.

Ljudteknik

Ljudavdelningen levererar ljudet hela vägen från trådlösa mikrofoner och mixerbord till högtalaranläggningar. Oavsett om det är två diskreta designhögtalare på ett kontorsmingel eller ett PA-system på Globen. Våra ljudtekniker tar hand om mickning av talare, digitala ljudsändningar och scenljud för originalartister.

Ljusteknik

Ljus för oss är både funktion och form. Vi använder ljussättning för att framhäva talare, artister och produkter både på scener, i montrar och i digitala sändningar. Vi använder också ljus som ett kreativt verktyg för att förstärka känslor och budskap i framträdanden och digitala sändningar.

Design

I det vi kallar design har vi paketerat vår dekoravdelning med vår printverkstad och vårt snickeri. För att arbeta hållbart utgår vi alltid från vårt dekorlager med scener, möbler och textilier när vi skapar en designlösning. Med hjälp av specialproducerade snickerier och print kan vi sen skapa en unik lösning för just ditt projekt och varumärke.

Dekor

För att skapa en hållbar dekor och scenografi utgår vi alltid från baselement i vårt hyressortiment som t ex scenpodier, tyger och mattor. Möbler och accessoarer skapar ett stilrent möte mellan design och funktion. När grunden är på plats får lösningen en sista handpåläggning av våra scenografer och dekoratörer. Det kan handla om allt från blomsterarrangemang till frigolitlogotyper och upplevelsetunnlar.

Snickeri

När lösningen inte finns i vår dekoravdelnings hyressortiment tar vårt snickeri vid. Här skapas unika lösningar för unika projekt. Vi bygger i trä, metall och plast för både inomhus och utomhusbruk. Snickeriprodukterna produceras i snickeriet i Bredden och monteras av våra snickare på eventet för att säkerställa vår leverans.

Print

Print är ett effektivt sätt för att kommunicera budskap vid event. Det kan vara vepor som ramar in en festivalscen eller ett festivalområde, foliering av väggar och fönster, eller varför inte ett budskap utskuret i plexiglas? Vår printverkstad printar och skär i de flesta material, här sätter bara din fantasi gränserna.

Grafik

Grafik eller grafisk produktion är ofta en stor del av moderna produktioner för möten och event. Det kan handla om att producera digital scenografi till stora LED-skärmar på en scen på ett möte med fysisk publik. Det kan också vara en paketering av en digital sändning med vinjetter, bumpers och namnskyltar.

I det vi kallar grafisk produktion har vi också valt att paketera våra tjänster för redigering av inspelat kamera material. Vi producerar och redigerar videomaterial och filmer för användning på fysiska och digitala event och har god kännedom om vilka filformat och inställningar som gör sig bäst på olika typer av skärmar.

Administration, transport och logistik

Som ett komplement till våra tjänster inom design och teknik erbjuder vi tjänster inom administration, transport och logistik. Våra erfarna projektledare koordinerar vårar våra leveranser och logistikavdelningen ser till att allt vårt material kommer till och från våra projekt.

Projektledning

Hos våra projektledare får du en kontaktyta genom hela processen, från din idé till vår färdiga leverans. Projektledaren leder samarbetet mellan våra avdelningar och ser till att din vision blir förverkligad med spetskompetens på varje position, samtidigt som du hela tiden har kontroll på varje kostnad.

Transport & Logistik

Vår logistikavdelning lagerhåller våra produkter på ett 3000kvm stort lager i Bredden norr om Stockholm. Med både egna lastbilar och samarbetspartners för fjärrtransporter väljer vi den kostnadseffektivaste och leveranssäkraste transportlösningen för ditt projekt.

Förproduktion

För att skapa en tydlig gemensam målbild i projekten jobbar vi ofta med visualisering i olika former. Vi tar fram skalenliga CAD-ritningar, verklighetstrogna 3D-bilder och ibland även interaktiva 3D-miljöer där du som kund får en god uppfattning om hur din lösning kommer att se ut långt innan genomförandet.

För att spara dyrbar tid på plats under ett genomförande jobbar vi också en hel del med för-programmering. Det kan t ex handla om att förprogrammera en ljusshow till ett intro eller att bygga avancerade videokörningar i en mediaserver. I vår visualiseringsstudio förprogrammerar vi tillsammans med dig olika typer av körningar för en bråkdel av vad den extra tiden på plats hade kostat.

Programmering

Förprogrammering eller programmering är ett mycket effektivt sätt att spara både tid och resurser vid själva genomförandet. Vår programmerings och visualiseringsstudio i våra lokaler i Bredden norr om Stockholm är fullt utrustad med den senaste tekniken för att kunna förprogrammera ljud, ljus och bild och noggrant bygga en show långt innan man har tillträde till den fysiska platsen för eventet.

Visualisering

Med specifika mjukvaror för varje situation tar vår visualiseringsavdelning fram fotorealistiska 3D-bilder på hur din lösning kommer att se ut innan den byggs. Du kan i lugn och ro gå igenom visualiseringarna med vår projektledare och få en noggrann bild av produktionen innan den första lastbilen har lämnat vårt lager.