SE | ENG

Branding

Vi levererar brandinglösningar för företag och varumärken till festivaler och tävlingssammanhang. Vi producerar och installerar vepor, banderoller, menyskyltningar, entréportaler och stora utomhuslogotyper.

Våra snickare och printmontörer har god erfarenhet av de speciella krav som ställs vid arbete kring större arrangemang och är vana att arbeta under speciella förhållanden, miljöer och tider. Vi har under åren levererat branding till några av Sveriges största festivaler och tävlingar som Nordea Master, Stockholm Marathon, Summerburst och Sweden Rock.

Våra tjänster för Branding

Det här är de avdelningar som vanligtvis är involverade när vi gör branding:

Print

Printavdelningen levererar allt inom print och lite till. De producerar vepor och banderoll för montering på festivalscener, staket och fasader. Veporna produceras olika material för olika tillfällen, väder och vind. Printavdelningen gör också alla sorters skyltar för menyer, informationstavlor och logos. Våra erfarna printmontörer har lång erfarenhet av montering av vepor, skyltar och banderoller i olika miljöer både inom- och utomhus.

Snickeri

Snickeriet både producerar lösningar för branding och assisterar printavdelningen i montering av mer avancerade printlösningar. Våra snickare bygger rigginglösningar för menysystem till tält på festivalområden, banderoller, vepor och skyltar. De bygger även entréportaler till festival och tävlingsområden.

Ljusteknik

Ljusavdelning ljussätter våra brandinglösningar så att dom syns lika bra kvällstid som dagtid. Med ett stort urval av olika ljusarmaturer och lång erfarenhet av olika brandinglösningar tar de fram en kostnadseffektiv lösning med ett gott resultat.

Bildteknik

Bildavdelningen levererar bildlösningar i stora format för utomhusbruk. De gör stora led-skärmar, skärmar för resultat och kamerabild samt fasadprojiceringar. Bildavdelningen levererar också datorer för uppspelning av videomaterial, kameralösningar och all övrig teknik och personal som krävs för att göra professionella bildlösningar.

Projektledning

Edge projektledare har lång erfarenhet av olika typer av brandinglösningar i olika miljöer. Vår projektledare koordinerar leveransen från alla våra avdelningar och ser till att din vision blir kommunicerad och realiserad inom den avtalade budgeten. Vår projektledare hjälper också till i dialogen med andra parter som kan vara involverade i en brandinglösning som fastighetsvärdar, festivalgeneraler och sponsringsansvariga.

Visualisering

Vår visualiseringsavdelning tar fram skalenliga och måttsatta ritningar på din branding så att du tillsammans med projektledaren från Edge får en bra uppfattning om slutresultatet redan den första lastbilen lämnar vårt lager.

VI kan även ta fram nästan fotorealistiska 3d-renderingar av våra lösningar som verkligen ger en känsla för hur slutresultaten kommer att upplevas. Detta är ett bra hjälpmedel när beslut om lösningar och budgetar ska tas i flera instanser.

Grafisk Produktion

Vår grafikavdelning producerar grafik för både digitala medier och print till brandinglösningar. De är experter på vilka filformat och upplösningar som passar bäst till olika applikationer och hjälper dig konvertera grafik från befintliga brandguides och varumärkes riktlinjer till det aktuella projektet.
Referenscase
Här är några utvalda case för branding:
Referensbilder
Såhär kan det se ut när vi gör branding:
Branding av entrén till Stockholm Waterfront för Allergan event Folering av fönster till Allergan event på Stockholm Waterfront Carlsberg branding till tält på The Weekend Festival i Stockholm Corona branding till bar på The Weekend Festival i Stockholm Estrella branding till Sonar Festival på Nobelberget i Stockholm Nordea branding av tält till Nordea Masters golftävling