SE | ENG

Tink Monterkoncept

2018 fick vi uppdraget av våra vänner på Nine Yards (numera Eventyr Nine Yards) att ta fram ett anpassningsbart och hållbart monterkoncept till deras kund Tink.

Lösningen blev att producera en uppsättning möbler och moduler lackade i Tinks färger som sedan kunde sättas ihop i olika formationer för att passa till både små och stora mässor.

Modulerna bestod av skärmväggar, displaypelare med inbyggda skärmar, bokhyllor och sittmöbler.

Första etableringen med Tinks nya monterkoncept gick av stapeln på Money 20/20-mässanRAI i Amsterdam. Sen dess har vi hjälpt Tink med en hel del etableringar på olika mässor i Sverige och ute i Europa. Ibland är vi med själva på plats och monterar montern och ibland skeppar vi den till lokal personal som sätter ihop den på plats. Hållbart!
Bilder från projektet

Vår leverans

Till det här projektet levererade vi:

Mer bilder

Mässmonter för Tink på Money 20/20 på Rai i Amsterdam
Tink montern på Money 20/20 2021. Till den här etableringen har man adderat en jumbotron av led-skärm ovanför montern.
Specialbyggd mässmonter med runda möbler
Möbler och moduler från tidigare etableringar återanvänds istället för att producera nya varje år - hållbart!
Specialbyggda displaymöbler med inbyggda skärmar till mässa och expo
Specialproducerade displaymoduler som kan återanvändas till flera event och mässor.
Rund ljusskylt till tink mässmonter
Första versionen av montern på Money 20/20 på RAI i Amsterdam.
Specialbyggd mässmonter för expo
Första versionen av montern på Money 20/20 på RAI i Amsterdam.
EDGE snickare monterar mässmonter på Slush i Helsingfors
Byggnation av Tink montern på Slush i Helsingfors.
Tink mässmonter
Byggnation av Tink montern på RAI i Amsterdam.
Installation av LED-skärm i mässmonter
Byggnation av led-skärmen på Tink montern på RAI i Amsterdam.
Målning av mässmonter
Några sista touch-ups av montern på byggnation på plats i Amsterdam.
EDGE lastbil transporterar mässmaterial i europa
Ibland skeppar vi vårt material i vanliga fraktkanaler och ibland kör vi ner materialet själva från Stockholm med någon av våra lastbilar.

Om Edge

EDGE Design & Technology

EDGE är en helhetsleverantör av design och teknik till möten, event och expo. Vi designar, projektleder och levererar över 300 event och aktiveringar varje år. Sedan starten har vi skapat tusentals miljöer och scener för möten till olika typer av event och evenemang.

Vår affärsidé är att erbjuda avancerade tekniska lösningar tillsammans med scenografi och design. Du som kund får EN kontaktyta och total kontroll på process och ekonomi, från ide till leverans.

Edge grundades 2012 och är en av Sveriges största leverantörer av teknik och design till mötesindustrin. Vi är 40 heltidsanställda och har ett stort nätverk av frilansande specialister som vi anlitar till olika projekt.

Vi blir ofta anlitade för att ta fram lösningar till t ex: företagevent, chefsmöten, mässmontrar, jubileum, hybridevent och aktiveringar av varumärken på evenemang och festivaler.
Läs mer om EDGE