SE | ENG

Allergan Spring Meeting 2019

Under våren 2019 hjälpte vi vår kund Minnesota Communication med teknik och design till Allergan Spring Meeting på Stockholm Waterfront. Vårt uppdrag bestod av att designa och leverera teknik och scenografi för en konferens i A1, mingelytor och leverantörsmässa i M1, samt branding och inramning av alla kringytor.

Lösningen blev att komplettera den befintliga tekniska lösningen, en Thinlight-inramning till dukarna, belysning av husets backdrop samt att bygga en ny scen i flera nivåer. På sidorna av scenen byggdes två skärmväggar som folierades och mitt på scenen tog vi fram en Juvédermlogga utfräst i en plexiskiva..

I grannlokalen M1 byggde vi också en leverantörsmässa och entrén brandades med fönsterfolieringar, mattningar samt foto- och badgeväggar.
Bilder från projektet

Vår leverans

Till det här projektet levererade vi:

Mer bilder

Scenlösning på Waterfront
Husets projektorer kompletterades med tre stycken 7m breda projektordukar samt en scenografilösning med ny scen, belysning av backdrop och över 200m Thinlight.
Scendesign med Thinlight
Vy av scenen från sidan där man ser scenbyggnationen i flera nivåer.
Loggo infräst i plexiglas med belysning
Folierad talarstol och logga urfräst i plexi.
Mässmontrar i M1 på Waterfront
Specialbyggda mässväggar med infällda tv-skärmar till montrarna i M1.
Folierad talarstol
Folierad talarstol som även användes som ståbord.
Ljuslådor som branding i entrén på Waterfront.
Ljuslådor som branding i entrén på Waterfront.
Nålfiltsmatta i entrén till event på Waterfront
Mattning i entrén på Waterfront.
Fönsterfoliering på Waterfront.
Fönsterfoliering på Waterfront.
Folierad fotovägg till event på Waterfront
Fotovägg i storlek 8x2,5m på vägen in i lokalen M1 på Waterfront.
Badgevägg till event på Waterfront
Badgevägg där alla gäster hämtade sin badge på väg in till evenemanget.
Branding av garderob på Waterfront
Branding av garderober på Waterfront.
Branding av informationsdisk på Waterfront.
Branding av informationsdisk på Waterfront.

Om Edge

EDGE Design & Technology

EDGE är en helhetsleverantör av design och teknik till möten, event och expo. Vi designar, projektleder och levererar över 300 event och aktiveringar varje år. Sedan starten har vi skapat tusentals miljöer och scener för möten till olika typer av event och evenemang.

Vår affärsidé är att erbjuda avancerade tekniska lösningar tillsammans med scenografi och design. Du som kund får EN kontaktyta och total kontroll på process och ekonomi, från ide till leverans.

Edge grundades 2012 och är en av Sveriges största leverantörer av teknik och design till mötesindustrin. Vi är 40 heltidsanställda och har ett stort nätverk av frilansande specialister som vi anlitar till olika projekt.

Vi blir ofta anlitade för att ta fram lösningar till t ex: företagevent, chefsmöten, mässmontrar, jubileum, hybridevent och aktiveringar av varumärken på evenemang och festivaler.
Läs mer om EDGE